IELTS Preparation Courses

Course nameTrainerLengthDescriptionCourse Fee
IELTS StructureDr Reza Mahdavian10 sessionsClick for video895450 tomans
Writing Task 1 AcademicAmir Barazande
Ebrahim Tahassoni
16-20 sessionsClick for video1274200 tomans
Writing Task 1 General TrainingAmir Ali Movahhed6 sessions607680 tomans
Writing Task 2Amir Barazande
Ebrahim Tahassoni
10-12 sessionsClick for video (Mr Barazande)
Click for video (Mr Tahassoni)
1214080 tomans
ListeningDr Reza Mahdavian10 sessionsClick for video899450 tomans
SpeakingFarhang Bohlool
Mahdi Pourostad
10 sessionsClick for video781032 tomans
ReadingEbrahim Tahassoni~15 sessionsClick for video1205680 tomans
Writing Task 2 Live FeedbackAmir Barazande
Amir Ali Movahhed
5 Sessions711936 tomans

توجه

جلسات به صورت آنلاین روی سایت موسسه ماژان (www.myvclass.ir) و پلتفرم Big Blue Button برگزار و توسط تیم فنی آن موسسه پشتیبانی می‌شوند.

نسخه ضبط شده هر جلسه معمولا حداکثر دو روز بعد از برگزاری روی سایت در دسترس بوده و تا یک هفته بعد برای شرکت کنندگان قابل مشاهده خواهد بود. امکان دانلود جلسات وجود ندارد و در حال حاضر بخاطر مشکلات ناشی از تحریم نرم افزاری، مشاهده رکورد جلسات روی iOS Devices (دستگاه های شرکت Apple) امکان پذیر نیست.


دوره های درحال ثبت‌نام


ظرفیت باقی مانده یک نفر
IELTS Essay Live Feedback

در این دوره ۵ جلسه‌ای ۴ موضوع رایتینگ مشخص می‌شود و شرکت‌کنندگان برای هرکدام یک essay می‌نویسند. جلسه پنجم هر دوره به تصحیح رایتینگهای جامانده از جلسات قبل اختصاص دارد. تمرکز کلاس معطوف تصحیح این essayها خواهد بود. توجه فرمایید که در این جلسات آموزش رایتینگ انجام نمی گیرد و حضور در اين دوره بدون گذراندن دوره مناسب براي تسک 2 رايتينگ معمولاً باعث اتلاف وقت شما و کلاس خواهد شد.

ONE SEAT REMAINING کد 64 (فقط برای سطح نمره شش و نيم): پنجشنبهها 17 تا 18:15 – مدرس آقاي امير برازنده – شروع دوره از 12 خرداد – تعداد شرکت کنندگان 6 نفر – موضوعات این دوره چهار موضوع آکادمیک از کتاب کمبریج آیلتس 16 خواهند بودثبت نام از ساعت 9 صبح دوشنبه دوم خرداد
Master IELTS Reports: Academic Writing Task 1
Group 32 (Evening Course)

روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 18 تا 19:15 به وقت ايران (تعطیلات رسمی معمولاً تعطیل خواهد بود. با توجه به برنامه هاي پيش رو احتمال يک هفته تاخیر در شروع کلاس و یک هفته تعطيلي در طول کلاس وجود دارد.)
آغاز: 4 تیر (در صورت عدم پايان دوره قبل: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای ابراهیم تحصّنی
تعداد شرکت کنندگان: پانزده نفر
نمره هدف: 6.5 تا 7.5
سطح مناسب برای ورود: حداقل آپراینترمدیت یا B2ثبت نام از ساعت 10 صبح دوشنبه دوم خرداد
Master IELTS Reports: Academic Writing Task 1
Group 33 (Morning Course)

روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12:45 به وقت ايران (تعطیلات رسمی معمولاً تعطیل خواهد بود. با توجه به برنامه هاي پيش رو احتمال يک هفته تاخیر در شروع کلاس و یک هفته تعطيلي در طول کلاس وجود دارد.)
آغاز: 22 تیر (در صورت عدم پايان دوره قبل: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای ابراهیم تحصّنی
تعداد شرکت کنندگان: پانزده نفر
نمره هدف: 6.5 تا 7.5
سطح مناسب برای ورود: حداقل آپراینترمدیت یا B2ثبت نام از ساعت 11 صبح دوشنبه دوم خرداد
Master IELTS Reading
Group 28 (Evening Course)

روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 18 تا 19:15 به وقت ايران (تعطیلات رسمی معمولاً تعطیل خواهد بود. با توجه به برنامه هاي پيش رو احتمال يک هفته تاخیر در شروع کلاس و یک هفته تعطيلي در طول کلاس وجود دارد.)
آغاز: 22 تیر (در صورت پايان نیافتن دوره قبل: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای ابراهیم تحصّنی
نمره هدف: 6.5 تا 7.5
سطح مناسب برای ورود: حداقل آپراینترمدیت یا B2ثبت نام از ساعت 9 صبح سه شنبه سوم خرداد
Master IELTS Essays: Academic & General Training Writing Task 2
Group 80 (Evening Course)

روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 16:40 تا 17:55 به وقت ايران (تعطیلات رسمی معمولاً تعطیل خواهد بود. با توجه به برنامه هاي پيش رو احتمال يک هفته تاخیر در شروع کلاس و یک هفته تعطيلي در طول کلاس وجود دارد.)
آغاز: 31 خرداد (در صورت عدم پايان دوره قبل: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای ابراهیم تحصّنی
تعداد شرکت کنندگان: پانزده نفر
نمره هدف: 6.5 تا 7.5
سطح مناسب برای ورود: حداقل آپراینترمدیت یا B2ثبت نام از ساعت 10 صبح سه شنبه سوم خرداد
Master IELTS Essays: Academic & General Training Writing Task 2
Group 81 (Morning Course)

روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 11:15 به وقت ايران (تعطیلات رسمی معمولاً تعطیل خواهد بود. با توجه به برنامه هاي پيش رو احتمال يک هفته تاخیر در شروع کلاس و یک هفته تعطيلي در طول کلاس وجود دارد.)
آغاز: 1 تیر (در صورت عدم پايان دوره قبل: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای ابراهیم تحصّنی
تعداد شرکت کنندگان: پانزده نفر
نمره هدف: 6.5 تا 7.5
سطح مناسب برای ورود: حداقل آپراینترمدیت یا B2ثبت نام از 9 صبح چهارشنبه 4 خرداد
Master IELTS Listening

Group 26 (Evening Course) with Dr Reza Mahdavian

روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 6 تا 7:15 عصر به وقت ايران (تعطیلات رسمی معمولاً تعطیل خواهد بود)
آغاز: ۲۵ خرداد (در صورت عدم پايان دوره قبل: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای دکتر رضا مهدويان
تعداد شرکت کنندگان: 15 نفر
نمره هدف: شش تا هفت و نیم
سطح مناسب برای ورود: حداقل اواسط اینترمدیت یا اوائل B2ثبت نام از ده صبح چهارشنبه 4 خرداد
Master IELTS Structure

Group 25 (Morning Course) with Dr Reza Mahdavian

روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 11 تا 12:15 ظهر به وقت ايران (تعطیلات رسمی معمولاً تعطیل خواهد بود)
آغاز: 25 خرداد (در صورت عدم پايان دوره قبل: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای دکتر رضا مهدويان
سطح مناسب برای ورود:حداقل اواسط اینترمدیت یا اوايلB2ثبت نام از 10 صبح پنجشنبه 5 خرداد 
Master IELTS Speaking 1: Techniques & Practice
Group 59 (Evening Course)

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 تا 18 به وقت ايران
آغاز: 17 خرداد (در صورت عدم تکميل ثبت نام: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای فرهنگ بهلول
تعداد شرکت کنندگان: شش نفر
نمره هدف: 6.5 تا 7
سطح مناسب برای ورود: حداقل پنج آيلتسثبت نام از 10:30 صبح پنجشنبه 5 خرداد 
Master IELTS Speaking 1: Techniques & Practice
Group 60 (Evening Course)

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 20:15 تا 21:45 به وقت ايران
آغاز: 22 خرداد (در صورت عدم تکميل ثبت نام: حداکثر یک هفته بعد)
مدرس: آقای فرهنگ بهلول
تعداد شرکت کنندگان: شش نفر
نمره هدف: 6.5 تا 7
سطح مناسب برای ورود: حداقل پنج آيلتس


For details of private classes, visit www.t.me/ieltsprimeclass. Please note that Mr Tahassoni does not teach private classes.